BIBLIOTEK

Översiktsverk

  • Bentley, P. (red.) 1999. Myter : en uppslagsbok
  • Henrikson, A. 1999. Hexikon : Stora mytologiska uppslagsboken. 
  • Senior, M. 1989. Vem är vem i mytologin : 1200 mytologiska gestalter från hela världen
  • Steinsland, G. 2007. Fornnordisk religion.
  • Wilkinson, P. 2020. Myter & legender : en illustrerad handbok om ursprung och innebörd.
  • Willis, R. (red.) 2006. Prismas stora bok om mytologi
  • Wickersham, J. (red.) 2000. Myths and Legends of the World. 4 volymer. Digital version 
  • Mythopedia. The World Encyclopedia of Mythology. (webbsida) 
  • New Larousse Encycklopedia of Mythology. 1979. 

Onlineresurser

  • Heimskringla.no (Webbsida) Digital resurs där fornnordisk litteratur har samlats: Poetiska Eddan (Yngre Eddan), Snorres Edda (Äldre Eddan), Heimskringla m.fl. 

Säsong 1

Säsong 2

Säsong 3

Annons