BIBLIOTEK – SÄSONG 1

Här har vi samlat namn på den litteratur och länkar till andra källor vi nämner eller har arbetat ifrån i våra avsnitt. Vi lägger även in hänvisningar till de tips vi gett i avsnitten! Sidan uppdateras löpande. Saknar du någon litteratur eller tips vi nämner, säg till så ser vi till att lägga till det!


Översiktsverk

 • Bentley, P. (red.) 1999. Myter : en uppslagsbok
 • Henrikson, A. 1999. Hexikon : Stora mytologiska uppslagsboken. 
 • Senior, M. 1989. Vem är vem i mytologin : 1200 mytologiska gestalter från hela världen
 • Willis, R. (red.) 2006. Prismas stora bok om mytologi
 • Wickersham, J. (red.) 2000. Myths and Legends of the World. 4 volymer. Digital version 
 • Mythopedia. The World Encyclopedia of Mythology. (webbsida) 

Onlineresurser

 • Heimskringla.no (Webbsida) Digital resurs där fornnordisk litteratur har samlats: Poetiska Eddan (Yngre Eddan), Snorres Edda (Äldre Eddan), Heimskringla m.fl. 


S1E01: Om Myter och Mytologi

Tips

 • Fry, S. 2019. Heroes.
 • Fry, S. 2017. Mythos.

Böcker

 • Bowie, F. 2006. Kapitlet ”Myth”. The anthropology of religion : an introduction.
 • Nationalencyklopedin.
 • Bentley, P. (red.) 1999. Myter : en uppslagsbok.
 • Willis, R. (red.) 2006. Prismas stora bok om mytologi.

Online-artiklar


S1E02: Källor till nordisk mytologi

Böcker

 • Carelli, P. & Andrén, A. (red.) 2006. Odens öga : mellan människor och makter i det förkristna Norden. 
 • Harrison Lindbergh, K. 2017. Nordisk mytologi från A till Ö
 • Paulus Diaconus. Langobardernas historia.  
 • Poetiska Eddan.[digitala versioner (sv.), länk hämtad 2020-08-03]
 • Saxo Grammaticus. Gesta Danorum.[digital version (eng.), länk hämtad 2020-08-03]  
 • Steinsland, G. 2007. Fornnordisk religion.   
 • Sturlasson, S. Den yngre Eddan. [digitala versioner (sv.), länk hämtad 2020-08-03]
 • Sturlasson, S. Heimskringla. [digitala versioner (sv.), länk hämtad 2020-08-03]   

Online-artiklar och resurser


S1E03: Liv ur död – Skapelsemyter

Böcker 

 • Stiessel, L. 1994. Skapelsemyter från hela världen
 • Wickersham, J. (red.) 2000. Myths and Legends of the World. 4 volymer. Digital version 
 • Wikander, O. (red.) 2005. Enuma elish: det babyloniska skapelseeposet. 
 • Willis, R. (red.) 2006. Prismas stora bok om mytologi

Internetkällor 

Media-länkar 


S1E04: Hjältar

Tips 

Böcker 

 • Buxton, R. 2007. Den grekiska mytologins värld. 
 • Cotterell, A. 2000. Celtic Mythology: The Myths and Legends of the Celtic World. The Mythology Library. 
 • Henrikson, A. 1999. Hexikon : Stora mytologiska uppslagsboken. 
 • Senior, M. 1989. Vem är vem i mytologin : 1200 mytologiska gestalter från hela världen
 • Seyffert, O. 1995. The Dictionary of Classical Mythology, Religion, Literature, and Art. 
 • Puhvel, J. 1989. Comparative Mythology.                        
 • Wickersham, J. (red.) 2000. Myths and Legends of the World. 4 volymer. Digital version 
 • Sturlasson, S. Den yngre Eddan. [digitala versioner (sv.), länk hämtad 2020-08-03]   
 • Poetiska Eddan. [digitala versioner (sv.), länk hämtad 2020-08-03] 

Internetkällor 

Media-länkar 


S1EP5 – Hjältens resa  

Tips 

 • Youtube. Finding Joe. – Film från 2020, en film  om Joseph Campbell och Hjältens Resa som en inspiration för personlig utveckling. 

Böcker 

 • Campbell, J. 1949/1968/2008. The Hero with a Thousand Faces.  
 • Campbell, J. 2011. Hjälten med tusen ansikten 
 • Moyers, . & Campbell, J. 2003. Myternas makt.  

Internetkällor 

Media-länkar 


S1EP6 – Gudar som straffas

Böcker

 • Senior, M. 1989. Vem är vem i mytologin : 1200 mytologiska gestalter från hela världen.
 • Sjödin, S. 2006. Loke : Ett justitiemord i mytologisk förklädnad. D-Uppsats i Religionsvetenskap.
 • Willis, R. (red.) 2006. Prismas stora bok om mytologi.
 • Wickersham, J. (red.) 2000. Myths and Legends of the World. 4 volymer. Digital version

Internetkällor


S1EP7 – Årstider  

Böcker

 • Berresford Ellis, P. 1991. A Dictionary of Irish Mythology
 • Mac Cana, P. 1985. Celtic Mythology. Library of the World’s Myths and Legends. 
 • Mackenzie, D.A. 1917. Wonder Tales from Scottish Myth and Legend. Chapter 1. Digital version
 • McIntyre, M. 2013. The Cailleach Bheara: A Study of Scottish Highland Folklore in Literature and Film. 
 • Wickersham, J. (red.) 2000. Myths and Legends of the World. 4 volymer. Digital version 
 • Willis, R. (red.) 2006. Prismas stora bok om mytologi

Internetkällor


S1EP8 – Den Andre

Tips 

 • Kirk, R. & Lang, A. (1893). The Secret Commonwealth of Elves, Fauns and Fairies. Digital version. 

Böcker 

 • Buxton, R. 2007. Den grekiska mytologins värld
 • Hartz, P.R. 2009. Native American Religions. 
 • Kuusela, T. 2017. Hallen var lyst i helig fred: Krig och fred mellan gudar och jättar i en fornnordisk hallmiljö. 
 • Mackenzie, D.A. 1917. Wonder Tales from Scottish Myth and Legend. Chapter 1. Digital version
 • Puhvel, J. 1989. Comparative mythology. 
 • Steinsland, G. 2007. Fornnordisk religion 
 • Said, E.W. 1978. Orientalism
 • Wickersham, J. (red.) 2000. Myths and Legends of the World. 4 volymer. Digital version 

Internetkällor 


S1EP9 – Stjärnbilder & Planeter

Internetkällor 


S1EP10 – Djur

Tips 

Om Hunnestadsmonumentet:  

Böcker 

 • Willis, R. (red.) 2006. Prismas stora bok om mytologi
 • Wilkinson, P. 2020. Myter & legender : en illustrerad handbok om ursprung och innebörd. 

Internetkällor 

Annons