BIBLIOTEK – SÄSONG 2

Anländer 2021…

Här kommer vi samla namn på den litteratur och länka till andra källor vi nämner eller har arbetat ifrån i våra avsnitt. Vi lägger även in hänvisningar till de tips vi gett i avsnitten! Sidan uppdateras löpande. Saknar du någon litteratur eller tips vi nämner, säg till så ser vi till att lägga till det!