BIBLIOTEK – SÄSONG 2

Här kommer vi samla namn på den litteratur och länka till andra källor vi nämner eller har arbetat ifrån i våra avsnitt. Vi lägger även in hänvisningar till de tips vi gett i avsnitten! Sidan uppdateras löpande. Saknar du någon litteratur eller tips vi nämner, säg till så ser vi till att lägga till det!


S2EP11 – Översvämningsmyter 

Böcker

 • Brate, E. 1992. Eddan – De nordiska guda- och hjältesångerna.
 • Howell D. Chickering, jr. (Övers.) 2006. Beowulf.
 • Steinsland, G. 2007. Fornnordisk religion.
 • Sturlasson, S. 1997. Snorres Edda. Fabel förlag.
 • Warring, L. & Kantola, T. (Övers.) 2001. Gilgamesheposet.
 • Wilkinson, P. 2020. Myter & legender : en illustrerad handbok om ursprung och innebörd. 
 • Willis, R. (red.) 2006. Prismas stora bok om mytologi

Webbsidor

Artiklar


S2EP12 – Döden

Tips 

 • Ted-Ed. ”The Egyptian Book of the Dead: A Guidebook for the Underworld – Tejal Gala”. Youtube. [The Egyptian Book of the Dead: A guidebook for the underworld – Tejal Gala]. (februari 2021) – En animerad video baserad på Anis dödsbok som finns på British Museum. 
 • ”A MAUI TE TIPUA – Maui the Enchanted (Full Series)”. Youtube.[https://youtu.be/5COowHKecJw?t=1466] (februari 2021). – En animerad film på Maori med flera myter med Maui. Länk leder till tidsstämpeln 24:26 där myten om hur Maui möter dödsgudinnan startar. 

Böcker

 • Brate, E. 1992. Eddan – De nordiska guda- och hjältesångerna.
 • Kalevala. Björn Collinders översättning. 1987.
 • New Larousse Encyclopedia of Mythology, 395f. 1979.
 • Nordberg, A. 2003. Krigarna i Odins sal – Dödsföreställningar och krigarkult i fornnordisk religion.
 • Steinsland, G. 2007. Fornnordisk religion.   
 • Wilkinson, P. 2020. Myter & legender : en illustrerad handbok om ursprung och innebörd. 
 • Willis, R. (red.) 2006. Prismas stora bok om mytologi

Webbsidor


S2EP13 – Egypten

Tips

 • Wilkinson, R. H. 2017. The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt.

Böcker

 • Budge, E.A. 1904. The Gods of the Egyptians : or Studies of Egyptian Mythology. [Onlineversion: https://archive.org/details/godsofegyptianso00budg?view=theater] (länk hämtad 2021-03-08) 
 • Senior, M. 1989. Vem är vem i mytologin : 1200 mytologiska gestalter från hela världen
 • Willis, R. (red.) 2006. Prismas stora bok om mytologi

Webbsidor