BIBLIOTEK – SÄSONG 2

Här kommer vi samla namn på den litteratur och länka till andra källor vi nämner eller har arbetat ifrån i våra avsnitt. Vi lägger även in hänvisningar till de tips vi gett i avsnitten! Sidan uppdateras löpande. Saknar du någon litteratur eller tips vi nämner, säg till så ser vi till att lägga till det!


S2EP11 – Översvämningsmyter 

Böcker

 • Brate, E. 1992. Eddan – De nordiska guda- och hjältesångerna.
 • Howell D. Chickering, jr. (Övers.) 2006. Beowulf.
 • Steinsland, G. 2007. Fornnordisk religion.
 • Sturlasson, S. 1997. Snorres Edda. Fabel förlag.
 • Warring, L. & Kantola, T. (Övers.) 2001. Gilgamesheposet.
 • Wilkinson, P. 2020. Myter & legender : en illustrerad handbok om ursprung och innebörd. 
 • Willis, R. (red.) 2006. Prismas stora bok om mytologi

Webbsidor

Artiklar


S2EP12 – Döden

Tips 

 • Ted-Ed. ”The Egyptian Book of the Dead: A Guidebook for the Underworld – Tejal Gala”. Youtube. [The Egyptian Book of the Dead: A guidebook for the underworld – Tejal Gala]. (februari 2021) – En animerad video baserad på Anis dödsbok som finns på British Museum. 
 • ”A MAUI TE TIPUA – Maui the Enchanted (Full Series)”. Youtube.[https://youtu.be/5COowHKecJw?t=1466] (februari 2021). – En animerad film på Maori med flera myter med Maui. Länk leder till tidsstämpeln 24:26 där myten om hur Maui möter dödsgudinnan startar. 

Böcker

 • Brate, E. 1992. Eddan – De nordiska guda- och hjältesångerna.
 • Kalevala. Björn Collinders översättning. 1987.
 • New Larousse Encyclopedia of Mythology, 395f. 1979.
 • Nordberg, A. 2003. Krigarna i Odins sal – Dödsföreställningar och krigarkult i fornnordisk religion.
 • Steinsland, G. 2007. Fornnordisk religion.   
 • Wilkinson, P. 2020. Myter & legender : en illustrerad handbok om ursprung och innebörd. 
 • Willis, R. (red.) 2006. Prismas stora bok om mytologi

Webbsidor


S2EP13 – Egypten

Tips

 • Wilkinson, R. H. 2017. The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt.

Böcker

 • Budge, E.A. 1904. The Gods of the Egyptians : or Studies of Egyptian Mythology. [Onlineversion: https://archive.org/details/godsofegyptianso00budg?view=theater] (länk hämtad 2021-03-08) 
 • Senior, M. 1989. Vem är vem i mytologin : 1200 mytologiska gestalter från hela världen
 • Willis, R. (red.) 2006. Prismas stora bok om mytologi

Webbsidor


S2EP14 – Beowulf

Böcker

 • Crawford, J. (övers.) 2017. The Saga of the Volsungs – with The Saga of Ragnar Lothbrok.  
 • Chickering, H.D. (övers.) 2006. Beowulf
 • Gräslund, B. 2019. Beowulfkvädet : Den Nordiska bakgrunden. 
 • Tolkien, J.R.R. 2014. Beowulf : A Translation and Commentary. 
 • Tolkien, J.R.R. 1936. Beowulf: The Monsters and the Critics
 • Östergren, E. 2015. Vendeltida hjälmar och hjälmbärare – Studier av konstruktion, kontext och betydelse.
 • Östergren, E. 2016. Hjälmar i isländska sagor – Betydelse och materialitet i språkliga källor .S2EP15 – Tricksters

Böcker

 • McIntosh, I. 2006 ‘’ ‘Why Umbulka Killes His Master’ – Aboriginal Reconciliation and the Australian Wild Dog (Canis lupus dingo) ‘’ in Waldau, P. & Kimberley, P (red.) A Communion of Subjects – Animals in religion, science & ethics

Onlineartiklar

Webbsidor


S2EP16 – Kalevala 

Böcker

 • 1979. New Larousse Encyclopedia of Mythology.   
 • Collinder, B. (övers.) 1987. Kalevala
 • Huldén, L. & Huldén, M. (övers.) 1999. Kalevala. 
 • Puhvel, J. 1989. Comparative Mythology.
 • Wilkinson, P. 2020. Myter & legender : en illustrerad handbok om ursprung och innebörd. 

Onlineartiklar

Webbsidor


S2EP17 – Modergudinnor 

Böcker

 • Senior, M. 1989. Vem är vem i mytologin : 1200 mytologiska gestalter från hela världen
 • Willis, R. (red.) 2006. Prismas stora bok om mytologi.
 • Wilkinson, P. 2020. Myter & legender : en illustrerad handbok om ursprung och innebörd. 

Onlineartiklar

Webbsidor


S2EP18 – Myter på Birka 

Böcker

 • Snorres Edda
 • Poetiska Eddan

Artiklar

 • Gräslund, A.S. 2003. ”Drakar i Uppåkra”. Fler fynd i centrum. Sida 179-188.
 • Gustin, I. 2012. ”Birkaborna med föremål från finska fastlandet, vilka var de?” I C. Hedenstierna-Jonson (Red.), Birka nu. Pågående forskning om världsarvet Birka och Hovgården. (s. 95-110). Statens Historiska Museum, Stockholm.

S2EP19 –  Offer

Böcker

Webbsidor


S2EP20 – Hjortar

Tips

Böcker

 • Prosaiska Eddan 
 • Annette Van Dyke. 2004. Encounters with Deer Woman: Sexual Relations in Susan Power’s The Grass Dancer and Louise Erdrich’s The Antelope Wife.  
 • Palm, Rune. 2013. Vikingarnas språk : 750-1100

Webbsidor


S2EP21 – Tolkien & Mytskapande

Tips

 • Lee, S. & Solopova, E. 2015. The Keys of Middle-earth : Discovering Medieval Literature Through the Fiction of J. R. R. Tolkien.

Böcker vi nämner

Av J.R.R. Tolkien och/eller (red.) Christopher Tolkien:

 • 1937. The Hobbit (Sv. Hobbiten)
 • 1954-1955. The Lord of the Rings (Sv. Sagan om ringen vol. 1-3)
 • 1977. The Silmarillion (Sv. Silmarillion)
 • 1980. Unfinished Tales. (Sv. Sagor från Midgård)
 • 1983-1996. The History of Middle-Earth (12 volymer)
 • 2007. The Children of Húrin. (Sv. Hurins barn)
 • Flieger, V. (red.) 2015. The Story of Kullervo.
 • M.fl…

Av övriga:

 • Hammond, W. & Scull, C. 2005. Lord of the Rings : A Reader’s Companion.
 • Poetiska Eddan
 • Snorres Edda
 • Lönnrot, E. 1835. Kalevala.