BIBLIOTEK – SÄSONG 2

Här har vi samlat namn på den litteratur och länkar till andra källor vi nämner eller har arbetat ifrån i våra avsnitt. Vi lägger även in hänvisningar till de tips vi gett i avsnitten! Saknar du någon litteratur eller tips vi nämner, säg till så ser vi till att lägga till det!


S2EP11 – Översvämningsmyter 

Böcker

 • Brate, E. 1992. Eddan – De nordiska guda- och hjältesångerna.
 • Howell D. Chickering, jr. (Övers.) 2006. Beowulf.
 • Steinsland, G. 2007. Fornnordisk religion.
 • Sturlasson, S. 1997. Snorres Edda. Fabel förlag.
 • Warring, L. & Kantola, T. (Övers.) 2001. Gilgamesheposet.
 • Wilkinson, P. 2020. Myter & legender : en illustrerad handbok om ursprung och innebörd. 
 • Willis, R. (red.) 2006. Prismas stora bok om mytologi

Webbsidor

Artiklar


S2EP12 – Döden

Tips 

 • Ted-Ed. ”The Egyptian Book of the Dead: A Guidebook for the Underworld – Tejal Gala”. Youtube. [The Egyptian Book of the Dead: A guidebook for the underworld – Tejal Gala]. (februari 2021) – En animerad video baserad på Anis dödsbok som finns på British Museum. 
 • ”A MAUI TE TIPUA – Maui the Enchanted (Full Series)”. Youtube.[https://youtu.be/5COowHKecJw?t=1466] (februari 2021). – En animerad film på Maori med flera myter med Maui. Länk leder till tidsstämpeln 24:26 där myten om hur Maui möter dödsgudinnan startar. 

Böcker

 • Brate, E. 1992. Eddan – De nordiska guda- och hjältesångerna.
 • Kalevala. Björn Collinders översättning. 1987.
 • New Larousse Encyclopedia of Mythology, 395f. 1979.
 • Nordberg, A. 2003. Krigarna i Odins sal – Dödsföreställningar och krigarkult i fornnordisk religion.
 • Steinsland, G. 2007. Fornnordisk religion.   
 • Wilkinson, P. 2020. Myter & legender : en illustrerad handbok om ursprung och innebörd. 
 • Willis, R. (red.) 2006. Prismas stora bok om mytologi

Webbsidor


S2EP13 – Egypten

Tips

 • Wilkinson, R. H. 2017. The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt.

Böcker

 • Budge, E.A. 1904. The Gods of the Egyptians : or Studies of Egyptian Mythology. [Onlineversion: https://archive.org/details/godsofegyptianso00budg?view=theater] (länk hämtad 2021-03-08) 
 • Senior, M. 1989. Vem är vem i mytologin : 1200 mytologiska gestalter från hela världen
 • Willis, R. (red.) 2006. Prismas stora bok om mytologi

Webbsidor


S2EP14 – Beowulf

Böcker

 • Crawford, J. (övers.) 2017. The Saga of the Volsungs – with The Saga of Ragnar Lothbrok.  
 • Chickering, H.D. (övers.) 2006. Beowulf
 • Gräslund, B. 2019. Beowulfkvädet : Den Nordiska bakgrunden. 
 • Tolkien, J.R.R. 2014. Beowulf : A Translation and Commentary. 
 • Tolkien, J.R.R. 1936. Beowulf: The Monsters and the Critics
 • Östergren, E. 2015. Vendeltida hjälmar och hjälmbärare – Studier av konstruktion, kontext och betydelse.
 • Östergren, E. 2016. Hjälmar i isländska sagor – Betydelse och materialitet i språkliga källor .S2EP15 – Tricksters

Böcker

 • McIntosh, I. 2006 ‘’ ‘Why Umbulka Killes His Master’ – Aboriginal Reconciliation and the Australian Wild Dog (Canis lupus dingo) ‘’ in Waldau, P. & Kimberley, P (red.) A Communion of Subjects – Animals in religion, science & ethics

Onlineartiklar

Webbsidor


S2EP16 – Kalevala 

Böcker

 • 1979. New Larousse Encyclopedia of Mythology.   
 • Collinder, B. (övers.) 1987. Kalevala
 • Huldén, L. & Huldén, M. (övers.) 1999. Kalevala. 
 • Puhvel, J. 1989. Comparative Mythology.
 • Wilkinson, P. 2020. Myter & legender : en illustrerad handbok om ursprung och innebörd. 

Onlineartiklar

Webbsidor


S2EP17 – Modergudinnor 

Böcker

 • Senior, M. 1989. Vem är vem i mytologin : 1200 mytologiska gestalter från hela världen
 • Willis, R. (red.) 2006. Prismas stora bok om mytologi.
 • Wilkinson, P. 2020. Myter & legender : en illustrerad handbok om ursprung och innebörd. 

Onlineartiklar

Webbsidor


S2EP18 – Myter på Birka 

Böcker

 • Snorres Edda
 • Poetiska Eddan

Artiklar

 • Gräslund, A.S. 2003. ”Drakar i Uppåkra”. Fler fynd i centrum. Sida 179-188.
 • Gustin, I. 2012. ”Birkaborna med föremål från finska fastlandet, vilka var de?” I C. Hedenstierna-Jonson (Red.), Birka nu. Pågående forskning om världsarvet Birka och Hovgården. (s. 95-110). Statens Historiska Museum, Stockholm.

S2EP19 –  Offer

Böcker

Webbsidor


S2EP20 – Hjortar

Tips

Böcker

 • Prosaiska Eddan 
 • Annette Van Dyke. 2004. Encounters with Deer Woman: Sexual Relations in Susan Power’s The Grass Dancer and Louise Erdrich’s The Antelope Wife.  
 • Palm, Rune. 2013. Vikingarnas språk : 750-1100

Webbsidor


S2EP21 – Tolkien & Mytskapande

Tips

 • Lee, S. & Solopova, E. 2015. The Keys of Middle-earth : Discovering Medieval Literature Through the Fiction of J. R. R. Tolkien.

Böcker vi nämner

Av J.R.R. Tolkien och/eller (red.) Christopher Tolkien:

 • 1937. The Hobbit (Sv. Hobbiten)
 • 1954-1955. The Lord of the Rings (Sv. Sagan om ringen vol. 1-3)
 • 1977. The Silmarillion (Sv. Silmarillion)
 • 1980. Unfinished Tales. (Sv. Sagor från Midgård)
 • 1983-1996. The History of Middle-Earth (12 volymer)
 • 2007. The Children of Húrin. (Sv. Hurins barn)
 • Flieger, V. (red.) 2015. The Story of Kullervo.
 • M.fl…

Av övriga:

 • Hammond, W. & Scull, C. 2005. Lord of the Rings : A Reader’s Companion.
 • Poetiska Eddan
 • Snorres Edda
 • Lönnrot, E. 1835. Kalevala.

Ska redigeras:

https://journeynorth.org/tm/spring/BatFolklore.html

https://www.poetryfoundation.org/poems/43189/song-of-the-witches-double-double-toil-and-trouble

http://www.captain-lax.com/lacrosse-blog/2016/09/what-is-eastern-cherokee-lacrosse-legends/  

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Maya_Hero_Twins

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Camazotz

https://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/daggdjur/fladdermoss/fladdermusholkar.1037.html

https://www.bibliotecapleyades.net/popol_vuh/book/pv36.htm

https://mythologyplanet.com/what-is-the-balayang-aboriginal-mythology/

https://www.ancient-origins.net/history/was-mythical-mesoamerican-death-bat-camazotz-inspired-real-giant-vampire-bats-007573

https://owlcation.com/humanities/The-Folklore-of-Bats

https://www.batcon.org/article/folklore-and-the-origin-of-bats/

Kofi Opoku. Animals in African Mythology. Paul Waldau & Kimberley Patton (red), 2006. A communion of Subjects – Animals in religion, science & ethics. 

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/arter-och-artskydd/fladdermossen-i-sverige/

https://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/daggdjur/fladdermoss.169.html

TS-the_bats_save_leutogitupa’itea : Samoan Mythology 

Who is Leutogi? Polynesian Mythology | Mythology Planet 

Leutogi – Wikipedia

 https://scottishwildlifetrust.org.uk/2019/10/bats-and-halloween/

(Tips: Aisopos FABLER PÅ SVENSKA: http://runeberg.org/aisopos/ )  

The Fables of Phaedrus (gutenberg.org) 

The Project Gutenberg eBook of Folk Stories from Southern Nigeria, West Africa, by Elphinstone Dayrell FOLK STORIES FROM SOUTHERN NIGERIA WEST AFRICA VII Why the Bat flies by Night 

Annons